Deelnamereglement • De inschrijving voor de Linschotenloop is persoonsgebonden. Deelname is dus alleen mogelijk onder eigen naam en het startnummer dat met die naam correspondeert. Je kunt het startnummer alleen aan een ander geven als de organisatie daarmee akkoord gaat en je daarvoor een vergoeding betaalt. 
 • Wanneer je na voorinschrijving afziet van deelname en het inschrijfgeld al is geïncasseerd, heb je geen recht op teruggave.
 • Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen noch voor het oplopen van persoonlijk letsel tijdens de loop. De organisatie aanvaardt die aansprakelijkheid alleen als zij grove schuld heeft aan het ontstaan van de schade of het letsel.
 • Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het parcours niet volledig autovrij is. Zij moeten zich tijdens de loop houden aan de regels van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dit geldt niet als dat uitdrukkelijk is aangegeven in situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en/of de startplaatsen te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als extreme weersomstandigheden, overmachtssituaties of calamiteiten dat redelijkerwijs noodzakelijk maken. Reeds ingeschreven deelnemers kunnen hun inschrijfgeld dan niet terugkrijgen en geen aanspraak maken op vergoeding van de eventuele (im)materiële schade. Als het evenement om één van bovengenoemde redenen wordt afgelast, stelt de organisatie geen nieuwe datum vast.
 • De startnummers moeten goed leesbaar op de borst worden gedragen.
 • De uitslagen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd).
 • De limiet op de halve marathon bedraagt 2 uur 30 minuten. De limiet op de 10 km bedraagt 1 uur 30 minuten.
 • De wedstrijdleiding mag deelnemers uit de race nemen als die naar haar oordeel waarschijnlijk buiten de limiet zullen finishen.
 • De wedstrijdleiding mag een deelnemer diskwalificeren en uit de wedstrijd halen.
 • De medische staf mag een deelnemer om medische redenen uitsluiten van (verdere) deelname.
 • Deelname aan de loop staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan mee te doen in een rolstoel.
 • Het is deelnemers niet toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel. Het is ook niet toegestaan honden - al dan niet aangelijnd - mee te nemen. Ook mogen deelnemers zich niet laten begeleiden door een of meer personen per fiets of ander vervoermiddel tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de wedstrijdleiding. 
 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisatie foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, gebruikt om de loop te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.
 • Door mee te doen onderwerp je je als deelnemer aan dit reglement. Deelnemers die niet voldoen aan de voorschriften van het reglement worden gediskwalificeerd. Hun naam en tijd worden niet opgenomen in de klassementen.


Jan Snel
Van den Pol
Rabobank
PGH
TEBI

VOORINSCHRIJVING VAN 1 OKTOBER T/M 30 NOVEMBER VIA DEZE WEBSITE.

LINSCHOTENLOOP

Zaterdag 22 december 2018, de laatste zaterdag voor Kerst, wordt alweer de 41ste Linschotenloop gehouden. We hopen dat ook deze loop weer zo'n succes zal worden als de voorgaande jubileum editie. Hier zijn 4200 lopers en wanderlaars aan de start verschenen.

SOCIAL MEDIA